spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

emery-2780656_1280
welder-673559_1280

Трудово право

  • Консултация и съдействие във връзка със сключването, изменението и прекратяването на трудовите договори;
  • Консултация във връзка с правата на работника/служителя и работодателя;
  • Съдействие и представителство по трудови спорове, свързани с незаконно уволнение, съкращаване, реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност, възстановяване на работа, заплащане на дължими възнаграждения и обезщетения, ползване на отпуск и пр.