spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Екип

адв. Мирена Йорданова

Адвокат Мирена Йорданова завършва висше образование, специалност „Право“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 2010 г. е член на Софийска адвокатска колегия, като и към настоящия момент активно упражнява адвокатската професия.

От 2014 г. е сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Владее английски и италиански език.

С  богат процесуален опит по граждански и търговски дела и в сферата на събиране на вземания. Развива своята практика още в областта на вещното право, семейното и наследственото право, застрахователното право, трудовото и административното право.

Предоставя на своите клиенти широка гама от правни услуги, включващи устни и писмени консултации по юридически въпроси, съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове, комплексно правно обслужване, процесуално представителство пред съдебните органи и арбитраж.

В отношенията със своите клиенти залага на висок професионализъм, лоялност, бързина и ефективност.

От 2020 г. адвокат Мирена Йорданова е член на екипа на LegalMasters.bg