spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

couple-1284225_1280
contract-1464917_1280

Семейно право

  • Имуществени отношения между съпрузите. Брачен договор;
  • Съдействие и представителство по бракоразводни дела по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг. Представителство по искове за определяне на по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
  • Оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
  • Процесуално представителство по дела за издръжка;
  • Осиновяване. Международно осиновяване;
  • Поставяне под пълно или ограничено запрещение.