spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

pocket-watch-1637393_1280
80790052_466145844095819_6782942482209439744_n

Наследствено право

  • Консултация във връзка с изясняването на обема на наследствените права;
  • Консултация и съдействие във връзка с изготвянето на саморъчно или на нотариално завещание;
  • Приемане и отказ от наследство. Приемане на наследство по опис;
  • Възстановяване на накърнени запазени части;
  • Съдебна и доброволна делба. Делба извършена приживе.