spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

gavel-3577254_1280
dmitry-demidko-eBWzFKahEaU-unsplash

Изпълнително производство

  • Издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение;
  • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение и нотариални покани. Участие в преговори и изготвяне на споразумения за извънсъдебно уреждане на спорове, разсрочване на задължения и предоставяне на гаранции;
  • Образуване, съдействие и представителство по изпълнителни дела при частен или държавен съдебен изпълнител;
  • Защита срещу незаконосъобразни действия на съдия изпълнител.