spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

coins-948603_1280
moscow-4667143_1280

Застрахователно право

  • Консултации и изготвяне на застрахователни договори;
  • Представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на застрахователно обезщетение;
  • Процесуално представителство при настъпване на застрахователно събитие;
  • Процесуално представителство по регресни искове на застраховател.