spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

books-164530_1280
bookshelf-1082309_1280

Административно право

  • Консултация и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
  • Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи във връзка с лицензионни и разрешителни режими, въведени за определени дейности на територията на страната;
  • Представителство и защита при обжалване на административни актове и наказателни постановления;
  • Процесуално представителство по дела за обезщетения от незаконосъобразни действия или бездействия на държавата, общините или администрацията.