spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

contract-3002431_1280
81642730_532357004038554_2067008102745505792_n

Медиация

  • Съдействие за провеждане на процедура по медиация по търговски спорове;
  • Съдействие за провеждане на процедура по медиация по трудови и потребителски спорове;
  • Съдействие за провеждане на процедура по медиация по спорове, касаещи сделки с недвижими имоти;
  • Съдействие за провеждане на процедура по медиация по застрахователни спорове и спорове, произтичащи от непозволено увреждане;
  • Съдействие за провеждане на процедура по медиация по семейни спорове и спорове между наследници.