spinner
London Office
Quick Contact

Правни консултации по търговски въпроси и спорове

Представителство по граждански, търговски и административни дела

Консултация и съдействие по гражданскоправни въпроси

Правна защита и съдействие по административни дела

Имате запитване? Обадете се +359 883 451951

За кантората

Предоставяме квалифицирана юридическа помощ в областта на гражданското, търговското и административното право, при съблюдаване принципите за бързина, ефективност и висок професионализъм. В работата с клиентите си се стремим да оказваме цялостна, компетентна и своевременна правна помощ. Приоритет на кантората ни е предоставените услуги да отговарят на най-високите стандарти за качество, с основен фокус интересите на нашите клиенти.

Последна активност